February 2018 Moon Calendar

1 February
Thursday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 18:47
MoonSet: 7:52
± ± + +
2 February
Friday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 19:57
MoonSet: 8:31
+ + + ±
3 February
Saturday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 21:06
MoonSet: 9:06
+ + ±
4 February
Sunday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 22:11
MoonSet: 9:39
± + ±
5 February
Monday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 23:14
MoonSet: 10:09
± ± + ±
6 February
Tuesday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 0:00
MoonSet: 10:40
± + + +
7 February
Wednesday
Moon Phase: Third Quarter
MoonRise: 0:14
MoonSet: 11:12
+ + + +
8 February
Thursday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 1:14
MoonSet: 11:46
+ + +
9 February
Friday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 2:10
MoonSet: 12:23
+ ± + ±
10 February
Saturday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 3:05
MoonSet: 13:04
+ ± + ±
11 February
Sunday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 3:57
MoonSet: 13:49
± + ±
12 February
Monday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 4:45
MoonSet: 14:38
± + + ±
13 February
Tuesday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 5:30
MoonSet: 15:31
± + + +
14 February
Wednesday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 6:10
MoonSet: 16:27
+ + + +
15 February
Thursday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 6:46
MoonSet: 17:26
+ + +
16 February
Friday
Moon Phase: New Moon
MoonRise: 7:20
MoonSet: 18:25
± + ±
17 February
Saturday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 7:52
MoonSet: 19:27
± + + ±
18 February
Sunday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 8:21
MoonSet: 20:28
± + ±
19 February
Monday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 8:52
MoonSet: 21:32
± + ±
20 February
Tuesday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 9:23
MoonSet: 22:35
+ +
21 February
Wednesday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 9:56
MoonSet: 23:41
+ + + +
22 February
Thursday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 10:32
MoonSet: 0:00
+ + + +
23 February
Friday
Moon Phase: First Quarter
MoonRise: 11:14
MoonSet: 0:48
+ ± + ±
24 February
Saturday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 12:02
MoonSet: 1:54
+ ± ±
25 February
Sunday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 12:58
MoonSet: 2:59
± + ± ±
26 February
Monday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 14:01
MoonSet: 3:59
± + ± ±
27 February
Tuesday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 15:10
MoonSet: 4:53
± ± +
28 February
Wednesday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 16:21
MoonSet: 5:41
± + ± +

Moon Calendar 2018