June 2017 Gardening Moon Calendar

1 June
Thursday
Moon Phase: First Quarter
MoonRise: 11:49
MoonSet: 0:25
+ ± + +
2 June
Friday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 12:50
MoonSet: 0:58
+ ± ±
3 June
Saturday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 13:50
MoonSet: 1:29
± ± ±
4 June
Sunday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 14:48
MoonSet: 1:58
± + ± ±
5 June
Monday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 15:46
MoonSet: 2:27
± + ± ±
6 June
Tuesday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 16:43
MoonSet: 2:57
+ ± +
7 June
Wednesday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 17:39
MoonSet: 3:30
+ + ± +
8 June
Thursday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 18:34
MoonSet: 4:04
+ + ± +
9 June
Friday
Moon Phase: Full Moon
MoonRise: 19:27
MoonSet: 4:43
+ ±
10 June
Saturday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 20:17
MoonSet: 5:27
+ ± + ±
11 June
Sunday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 21:04
MoonSet: 6:13
± + + ±
12 June
Monday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 21:47
MoonSet: 7:05
± + ±
13 June
Tuesday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 22:26
MoonSet: 8:00
+ + +
14 June
Wednesday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 23:02
MoonSet: 8:58
+ + +
15 June
Thursday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 23:36
MoonSet: 9:58
+ ± + +
16 June
Friday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 0:00
MoonSet: 10:59
± + + ±
17 June
Saturday
Moon Phase: Third Quarter
MoonRise: 0:08
MoonSet: 12:03
± + + ±
18 June
Sunday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 0:40
MoonSet: 13:09
+ ±
19 June
Monday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 1:14
MoonSet: 14:17
± + ±
20 June
Tuesday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 1:50
MoonSet: 15:28
+ ± + +
21 June
Wednesday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 2:29
MoonSet: 16:40
+ + + +
22 June
Thursday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 3:15
MoonSet: 17:52
+ + + +
23 June
Friday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 4:07
MoonSet: 19:00
+ + ±
24 June
Saturday
Moon Phase: New Moon
MoonRise: 5:06
MoonSet: 20:02
± + ±
25 June
Sunday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 6:11
MoonSet: 20:57
± + + ±
26 June
Monday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 7:20
MoonSet: 21:44
± + ±
27 June
Tuesday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 8:28
MoonSet: 22:24
± ± + +
28 June
Wednesday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 9:35
MoonSet: 22:59
+ + +
29 June
Thursday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 10:39
MoonSet: 23:31
+ + + +
30 June
Friday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 11:41
MoonSet: 0:00
+ + + ±

Gardening Moon Calendar 2017