May 2017 Gardening Moon Calendar

1 May
Monday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 9:44
MoonSet: 0:00
± + + ±
2 May
Tuesday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 10:47
MoonSet: 0:25
± + + +
3 May
Wednesday
Moon Phase: First Quarter
MoonRise: 11:52
MoonSet: 1:10
± ± + +
4 May
Thursday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 12:55
MoonSet: 1:49
± ± +
5 May
Friday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 13:56
MoonSet: 2:23
+ + ± ±
6 May
Saturday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 14:57
MoonSet: 2:54
+ + ± ±
7 May
Sunday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 15:56
MoonSet: 3:24
± ± ±
8 May
Monday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 16:54
MoonSet: 3:53
± + ± ±
9 May
Tuesday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 17:52
MoonSet: 4:23
± + ± +
10 May
Wednesday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 18:49
MoonSet: 4:54
+ ± +
11 May
Thursday
Moon Phase: Full Moon
MoonRise: 19:45
MoonSet: 5:28
+ ± +
12 May
Friday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 20:39
MoonSet: 6:04
+ ± + ±
13 May
Saturday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 21:31
MoonSet: 6:44
+ + + ±
14 May
Sunday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 22:19
MoonSet: 7:29
+ + ±
15 May
Monday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 23:05
MoonSet: 8:18
± + ±
16 May
Tuesday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 23:46
MoonSet: 9:11
± ± + +
17 May
Wednesday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 0:00
MoonSet: 10:06
+ + + +
18 May
Thursday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 0:24
MoonSet: 11:06
+ + + +
19 May
Friday
Moon Phase: Third Quarter
MoonRise: 1:00
MoonSet: 12:07
± + ±
20 May
Saturday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 1:34
MoonSet: 13:11
± ± + ±
21 May
Sunday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 2:07
MoonSet: 14:18
± ± + ±
22 May
Monday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 2:41
MoonSet: 15:27
+ ±
23 May
Tuesday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 3:17
MoonSet: 16:39
+ + +
24 May
Wednesday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 3:56
MoonSet: 17:52
+ + + +
25 May
Thursday
Moon Phase: New Moon
MoonRise: 4:39
MoonSet: 19:06
+ + +
26 May
Friday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 5:29
MoonSet: 20:16
+ + ±
27 May
Saturday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 6:25
MoonSet: 21:21
+ + + ±
28 May
Sunday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 7:27
MoonSet: 22:18
± + ±
29 May
Monday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 8:32
MoonSet: 23:07
± ± + ±
30 May
Tuesday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 9:39
MoonSet: 23:49
± + +
31 May
Wednesday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 10:45
MoonSet: 0:00
± + + +

Gardening Moon Calendar 2017