January 2018 Haircut Moon Calendar

1 January
Monday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 16:33
MoonSet: 6:31
+ + ± +
2 January
Tuesday
Moon Phase: Full Moon
MoonRise: 17:40
MoonSet: 7:36
± +
3 January
Wednesday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 18:50
MoonSet: 8:31
± ± + +
4 January
Thursday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 20:02
MoonSet: 9:20
± + +
5 January
Friday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 21:12
MoonSet: 10:01
± +
6 January
Saturday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 22:19
MoonSet: 10:37
+ ± + +
7 January
Sunday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 23:24
MoonSet: 11:09
+ + +
8 January
Monday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 0:00
MoonSet: 11:40
± + + +
9 January
Tuesday
Moon Phase: Third Quarter
MoonRise: 0:25
MoonSet: 12:09
± + +
10 January
Wednesday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 1:26
MoonSet: 12:39
+ ± + +
11 January
Thursday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 2:24
MoonSet: 13:12
+ ± + +
12 January
Friday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 3:22
MoonSet: 13:46
+ +
13 January
Saturday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 4:18
MoonSet: 14:24
+ + + +
14 January
Sunday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 5:11
MoonSet: 15:07
+ + +
15 January
Monday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 6:02
MoonSet: 15:53
± + + +
16 January
Tuesday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 6:49
MoonSet: 16:44
± + +
17 January
Wednesday
Moon Phase: New Moon
MoonRise: 7:32
MoonSet: 17:38
± + +
18 January
Thursday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 8:10
MoonSet: 18:34
+ + +
19 January
Friday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 8:45
MoonSet: 19:33
+ + +
20 January
Saturday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 9:18
MoonSet: 20:32
± + +
21 January
Sunday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 9:49
MoonSet: 21:33
± ± +
22 January
Monday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 10:18
MoonSet: 22:34
± + +
23 January
Tuesday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 10:48
MoonSet: 23:38
+ + +
24 January
Wednesday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 11:20
MoonSet: 0:00
+ + +
25 January
Thursday
Moon Phase: First Quarter
MoonRise: 11:55
MoonSet: 0:43
+ ± + +
26 January
Friday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 12:33
MoonSet: 1:51
+ ±
27 January
Saturday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 13:20
MoonSet: 3:00
+ + ± +
28 January
Sunday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 14:13
MoonSet: 4:08
+ + ±
29 January
Monday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 15:15
MoonSet: 5:14
± + ± +
30 January
Tuesday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 16:22
MoonSet: 6:13
± + ± +
31 January
Wednesday
Moon Phase: Full Moon
MoonRise: 17:35
MoonSet: 7:06
± +

Haircut Moon Calendar 2018