May 2018 Haircut Moon Calendar

1 May
Tuesday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 20:33
MoonSet: 6:10
+ ± + +
2 May
Wednesday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 21:31
MoonSet: 6:48
+ + + +
3 May
Thursday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 22:25
MoonSet: 7:29
+ + +
4 May
Friday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 23:15
MoonSet: 8:13
± +
5 May
Saturday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 0:00
MoonSet: 9:02
± ± + +
6 May
Sunday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 0:00
MoonSet: 9:55
± + +
7 May
Monday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 0:40
MoonSet: 10:50
+ + + +
8 May
Tuesday
Moon Phase: Third Quarter
MoonRise: 1:17
MoonSet: 11:47
+ + +
9 May
Wednesday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 1:51
MoonSet: 12:46
± ± + +
10 May
Thursday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 2:21
MoonSet: 13:47
± ± + +
11 May
Friday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 2:52
MoonSet: 14:49
± +
12 May
Saturday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 3:22
MoonSet: 15:54
+ +
13 May
Sunday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 3:53
MoonSet: 17:01
+ +
14 May
Monday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 4:26
MoonSet: 18:10
+ + +
15 May
Tuesday
Moon Phase: New Moon
MoonRise: 5:04
MoonSet: 19:22
+ ± + +
16 May
Wednesday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 5:47
MoonSet: 20:32
+ + +
17 May
Thursday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 6:37
MoonSet: 21:39
+ + + +
18 May
Friday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 7:34
MoonSet: 22:40
± ± +
19 May
Saturday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 8:38
MoonSet: 23:34
± + +
20 May
Sunday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 9:45
MoonSet: 0:00
± + +
21 May
Monday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 10:54
MoonSet: 0:20
± + + +
22 May
Tuesday
Moon Phase: First Quarter
MoonRise: 12:02
MoonSet: 1:00
+ ± + +
23 May
Wednesday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 13:09
MoonSet: 1:35
+ ± +
24 May
Thursday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 14:14
MoonSet: 2:06
+ + ± +
25 May
Friday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 15:18
MoonSet: 2:37
± + ±
26 May
Saturday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 16:21
MoonSet: 3:07
± ± +
27 May
Sunday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 17:23
MoonSet: 3:38
+ + ±
28 May
Monday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 18:23
MoonSet: 4:10
+ + ± +
29 May
Tuesday
Moon Phase: Full Moon
MoonRise: 19:22
MoonSet: 4:45
+ +
30 May
Wednesday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 20:18
MoonSet: 5:25
+ ± + +
31 May
Thursday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 21:10
MoonSet: 6:08
+ + + +

Haircut Moon Calendar 2018