May 2016 Haircut Moon Calendar

1 May
Sunday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 1:45
MoonSet: 12:56
+ ± +
2 May
Monday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 2:22
MoonSet: 14:04
± ± + +
3 May
Tuesday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 2:59
MoonSet: 15:15
± + +
4 May
Wednesday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 3:36
MoonSet: 16:27
+ + +
5 May
Thursday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 4:14
MoonSet: 17:41
+ + +
6 May
Friday
Moon Phase: New Moon
MoonRise: 4:56
MoonSet: 18:54
+ +
7 May
Saturday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 5:42
MoonSet: 20:05
+ + +
8 May
Sunday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 6:31
MoonSet: 21:12
+ + +
9 May
Monday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 7:27
MoonSet: 22:12
+ + +
10 May
Tuesday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 8:25
MoonSet: 23:05
± ± + +
11 May
Wednesday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 9:26
MoonSet: 23:51
± + +
12 May
Thursday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 10:26
MoonSet: 0:00
± + + +
13 May
Friday
Moon Phase: First Quarter
MoonRise: 11:27
MoonSet: 0:31
± + +
14 May
Saturday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 12:25
MoonSet: 1:06
+ ± ± +
15 May
Sunday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 13:23
MoonSet: 1:38
+ ±
16 May
Monday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 14:19
MoonSet: 2:07
+ + ± +
17 May
Tuesday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 15:16
MoonSet: 2:36
± + ± +
18 May
Wednesday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 16:11
MoonSet: 3:05
± ± +
19 May
Thursday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 17:08
MoonSet: 3:35
+ + ± +
20 May
Friday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 18:03
MoonSet: 4:07
+ + ±
21 May
Saturday
Moon Phase: Full Moon
MoonRise: 18:59
MoonSet: 4:42
+ +
22 May
Sunday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 19:54
MoonSet: 5:21
+ ± +
23 May
Monday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 20:47
MoonSet: 6:03
+ + + +
24 May
Tuesday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 21:37
MoonSet: 6:51
± + + +
25 May
Wednesday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 22:23
MoonSet: 7:44
± + +
26 May
Thursday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 23:06
MoonSet: 8:41
± + +
27 May
Friday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 23:45
MoonSet: 9:42
+ ± +
28 May
Saturday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 0:00
MoonSet: 10:45
+ + + +
29 May
Sunday
Moon Phase: Third Quarter
MoonRise: 0:22
MoonSet: 11:50
± + +
30 May
Monday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 0:58
MoonSet: 12:58
± + +
31 May
Tuesday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 1:34
MoonSet: 14:07
± + +

Haircut Moon Calendar 2016