November 2016 Haircut Moon Calendar

1 November
Tuesday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 7:57
MoonSet: 18:24
+ + + +
2 November
Wednesday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 8:52
MoonSet: 19:04
+ + +
3 November
Thursday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 9:44
MoonSet: 19:48
+ ± + +
4 November
Friday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 10:33
MoonSet: 20:36
± +
5 November
Saturday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 11:20
MoonSet: 21:30
± + +
6 November
Sunday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 12:03
MoonSet: 22:26
± + +
7 November
Monday
Moon Phase: First Quarter
MoonRise: 12:44
MoonSet: 23:27
+ + + +
8 November
Tuesday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 13:22
MoonSet: 0:00
+ ± ± +
9 November
Wednesday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 13:58
MoonSet: 0:30
± ± +
10 November
Thursday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 14:33
MoonSet: 1:38
± + ± +
11 November
Friday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 15:09
MoonSet: 2:47
+ ±
12 November
Saturday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 15:47
MoonSet: 3:58
+ ± +
13 November
Sunday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 16:27
MoonSet: 5:12
+ + ±
14 November
Monday
Moon Phase: Full Moon
MoonRise: 17:13
MoonSet: 6:26
+ +
15 November
Tuesday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 18:04
MoonSet: 7:39
+ ± + +
16 November
Wednesday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 19:00
MoonSet: 8:48
+ + + +
17 November
Thursday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 20:01
MoonSet: 9:50
± + +
18 November
Friday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 21:04
MoonSet: 10:45
± +
19 November
Saturday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 22:07
MoonSet: 11:32
± + + +
20 November
Sunday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 23:10
MoonSet: 12:12
± + +
21 November
Monday
Moon Phase: Third Quarter
MoonRise: 0:00
MoonSet: 12:48
± + +
22 November
Tuesday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 0:10
MoonSet: 13:20
+ ± + +
23 November
Wednesday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 1:09
MoonSet: 13:50
+ ± + +
24 November
Thursday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 2:07
MoonSet: 14:18
± ± + +
25 November
Friday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 3:04
MoonSet: 14:47
± +
26 November
Saturday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 4:00
MoonSet: 15:18
± + + +
27 November
Sunday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 4:56
MoonSet: 15:50
+ + +
28 November
Monday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 5:52
MoonSet: 16:24
+ + +
29 November
Tuesday
Moon Phase: New Moon
MoonRise: 6:47
MoonSet: 17:03
+ ± + +
30 November
Wednesday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 7:41
MoonSet: 17:46
+ + +

Haircut Moon Calendar 2016