July 2018 Moon Calendar

1 July
Sunday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 21:53
MoonSet: 7:29
+ + ±
2 July
Monday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 22:25
MoonSet: 8:26
+ + ±
3 July
Tuesday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 22:55
MoonSet: 9:24
± ± + +
4 July
Wednesday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 23:23
MoonSet: 10:23
± + + +
5 July
Thursday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 23:52
MoonSet: 11:23
± + + +
6 July
Friday
Moon Phase: Third Quarter
MoonRise: 0:00
MoonSet: 12:25
+ + ±
7 July
Saturday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 0:21
MoonSet: 13:29
+ ±
8 July
Sunday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 0:53
MoonSet: 14:36
+ ± + ±
9 July
Monday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 1:29
MoonSet: 15:45
+ + ±
10 July
Tuesday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 2:11
MoonSet: 16:55
+ + + +
11 July
Wednesday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 3:01
MoonSet: 18:04
+ + + +
12 July
Thursday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 3:59
MoonSet: 19:08
± + +
13 July
Friday
Moon Phase: New Moon
MoonRise: 5:06
MoonSet: 20:04
± + ±
14 July
Saturday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 6:17
MoonSet: 20:53
± + + ±
15 July
Sunday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 7:31
MoonSet: 21:34
± + ±
16 July
Monday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 8:43
MoonSet: 22:10
+ ± + ±
17 July
Tuesday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 9:54
MoonSet: 22:43
+ + +
18 July
Wednesday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 11:01
MoonSet: 23:14
± + + +
19 July
Thursday
Moon Phase: First Quarter
MoonRise: 12:06
MoonSet: 23:44
± + + +
20 July
Friday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 13:09
MoonSet: 0:00
+ ± ± ±
21 July
Saturday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 14:10
MoonSet: 0:15
+ ± ±
22 July
Sunday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 15:10
MoonSet: 0:48
+ + ± ±
23 July
Monday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 16:06
MoonSet: 1:25
+ + ± ±
24 July
Tuesday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 17:01
MoonSet: 2:04
+ ± +
25 July
Wednesday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 17:51
MoonSet: 2:48
± + ± +
26 July
Thursday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 18:36
MoonSet: 3:37
± + ± +
27 July
Friday
Moon Phase: Full Moon
MoonRise: 19:18
MoonSet: 4:28
± ±
28 July
Saturday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 19:54
MoonSet: 5:23
+ ± + ±
29 July
Sunday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 20:27
MoonSet: 6:20
+ ± + ±
30 July
Monday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 20:58
MoonSet: 7:18
± + + ±
31 July
Tuesday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 21:27
MoonSet: 8:16
± + +

Moon Calendar 2018