April 2017 Wedding Moon Calendar

1 April
Saturday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 9:02
MoonSet: 23:44
+ + ±
2 April
Sunday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 9:55
MoonSet: 0:00
+ + + ±
3 April
Monday
Moon Phase: First Quarter
MoonRise: 10:52
MoonSet: 0:44
± + + ±
4 April
Tuesday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 11:53
MoonSet: 1:39
± ± ± +
5 April
Wednesday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 12:55
MoonSet: 2:26
± ± +
6 April
Thursday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 13:58
MoonSet: 3:09
± + ± +
7 April
Friday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 15:01
MoonSet: 3:46
± + ± ±
8 April
Saturday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 16:03
MoonSet: 4:19
+ ± ±
9 April
Sunday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 17:03
MoonSet: 4:50
+ + ± ±
10 April
Monday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 18:03
MoonSet: 5:21
± + ± ±
11 April
Tuesday
Moon Phase: Full Moon
MoonRise: 19:01
MoonSet: 5:51
± +
12 April
Wednesday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 19:59
MoonSet: 6:21
+ ± + +
13 April
Thursday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 20:55
MoonSet: 6:53
+ + + +
14 April
Friday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 21:51
MoonSet: 7:28
+ + ±
15 April
Saturday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 22:44
MoonSet: 8:06
+ + ±
16 April
Sunday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 23:35
MoonSet: 8:48
+ ± + ±
17 April
Monday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 0:00
MoonSet: 9:34
± + + ±
18 April
Tuesday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 0:22
MoonSet: 10:24
± + + +
19 April
Wednesday
Moon Phase: Third Quarter
MoonRise: 1:07
MoonSet: 11:19
± + + +
20 April
Thursday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 1:48
MoonSet: 12:17
+ + +
21 April
Friday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 2:25
MoonSet: 13:19
+ ± + ±
22 April
Saturday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 3:01
MoonSet: 14:23
± ± + ±
23 April
Sunday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 3:36
MoonSet: 15:31
± + ±
24 April
Monday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 4:11
MoonSet: 16:40
+ + ±
25 April
Tuesday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 4:46
MoonSet: 17:52
+ +
26 April
Wednesday
Moon Phase: New Moon
MoonRise: 5:25
MoonSet: 19:05
+ ± + +
27 April
Thursday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 6:06
MoonSet: 20:18
+ + +
28 April
Friday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 6:52
MoonSet: 21:29
+ + + ±
29 April
Saturday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 7:45
MoonSet: 22:35
+ ± + ±
30 April
Sunday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 8:42
MoonSet: 23:34
± + ±

Wedding Moon Calendar 2017