January 2016 Wedding Moon Calendar

1 January
Friday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 0:00
MoonSet: 11:27
+ + + ±
2 January
Saturday
Moon Phase: Third Quarter
MoonRise: 0:04
MoonSet: 11:56
± + ±
3 January
Sunday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 1:01
MoonSet: 12:26
± ± + ±
4 January
Monday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 1:57
MoonSet: 12:58
+ ± + ±
5 January
Tuesday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 2:54
MoonSet: 13:34
+ ± + +
6 January
Wednesday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 3:51
MoonSet: 14:13
+ + +
7 January
Thursday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 4:48
MoonSet: 14:59
+ + + +
8 January
Friday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 5:43
MoonSet: 15:50
+ + + ±
9 January
Saturday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 6:36
MoonSet: 16:47
± + ±
10 January
Sunday
Moon Phase: New Moon
MoonRise: 7:25
MoonSet: 17:49
± + ±
11 January
Monday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 8:10
MoonSet: 18:55
+ + + ±
12 January
Tuesday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 8:52
MoonSet: 20:03
+ + +
13 January
Wednesday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 9:30
MoonSet: 21:11
± ± + +
14 January
Thursday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 10:06
MoonSet: 22:19
± + +
15 January
Friday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 10:42
MoonSet: 23:28
+ + ±
16 January
Saturday
Moon Phase: First Quarter
MoonRise: 11:18
MoonSet: 0:00
+ + ±
17 January
Sunday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 11:55
MoonSet: 0:36
+ ± ± ±
18 January
Monday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 12:36
MoonSet: 1:44
+ ± ±
19 January
Tuesday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 13:20
MoonSet: 2:49
+ + ± +
20 January
Wednesday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 14:09
MoonSet: 3:53
+ + ± +
21 January
Thursday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 15:03
MoonSet: 4:52
+ ± +
22 January
Friday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 16:00
MoonSet: 5:46
± + ± ±
23 January
Saturday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 17:00
MoonSet: 6:33
± + ± ±
24 January
Sunday
Moon Phase: Full Moon
MoonRise: 18:00
MoonSet: 7:16
± ±
25 January
Monday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 19:00
MoonSet: 7:54
± ± + ±
26 January
Tuesday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 19:59
MoonSet: 8:27
+ + + +
27 January
Wednesday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 20:56
MoonSet: 8:59
+ + +
28 January
Thursday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 21:53
MoonSet: 9:29
+ + +
29 January
Friday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 22:49
MoonSet: 9:57
± ± + ±
30 January
Saturday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 23:45
MoonSet: 10:27
± + + ±
31 January
Sunday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 0:00
MoonSet: 10:58
+ + + ±

Wedding Moon Calendar 2016