May 2019 Wedding Moon Calendar

1 May
Wednesday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 3:41
MoonSet: 15:35
± + +
2 May
Thursday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 4:06
MoonSet: 16:35
+ + +
3 May
Friday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 4:33
MoonSet: 17:37
+ + ±
4 May
Saturday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 5:01
MoonSet: 18:40
+ + ±
5 May
Sunday
Moon Phase: New Moon
MoonRise: 5:33
MoonSet: 19:45
+ + ±
6 May
Monday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 6:08
MoonSet: 20:51
+ + + ±
7 May
Tuesday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 6:50
MoonSet: 21:56
+ + +
8 May
Wednesday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 7:40
MoonSet: 22:57
+ ± + +
9 May
Thursday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 8:36
MoonSet: 23:52
± + +
10 May
Friday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 9:40
MoonSet: 0:00
± + + ±
11 May
Saturday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 10:48
MoonSet: 0:41
± + + ±
12 May
Sunday
Moon Phase: First Quarter
MoonRise: 11:59
MoonSet: 1:24
± ± + ±
13 May
Monday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 13:10
MoonSet: 2:00
+ ± ±
14 May
Tuesday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 14:21
MoonSet: 2:34
+ + ± +
15 May
Wednesday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 15:32
MoonSet: 3:05
± + ± +
16 May
Thursday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 16:42
MoonSet: 3:36
± ± +
17 May
Friday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 17:52
MoonSet: 4:08
+ + ± ±
18 May
Saturday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 19:00
MoonSet: 4:41
+ ± ±
19 May
Sunday
Moon Phase: Full Moon
MoonRise: 20:06
MoonSet: 5:19
+ ± ±
20 May
Monday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 21:08
MoonSet: 6:00
+ + + ±
21 May
Tuesday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 22:05
MoonSet: 6:47
+ + +
22 May
Wednesday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 22:54
MoonSet: 7:38
± + +
23 May
Thursday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 23:38
MoonSet: 8:32
± + +
24 May
Friday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 0:00
MoonSet: 9:29
+ ± + ±
25 May
Saturday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 0:14
MoonSet: 10:27
+ + + ±
26 May
Sunday
Moon Phase: Third Quarter
MoonRise: 0:47
MoonSet: 11:26
+ + + ±
27 May
Monday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 1:16
MoonSet: 12:24
± + ±
28 May
Tuesday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 1:43
MoonSet: 13:23
± ± + +
29 May
Wednesday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 2:08
MoonSet: 14:21
± + +
30 May
Thursday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 2:34
MoonSet: 15:23
+ +
31 May
Friday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 3:02
MoonSet: 16:25
+ + ±

Wedding Moon Calendar 2019