May 2016 Wedding Moon Calendar

1 May
Sunday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 1:44
MoonSet: 12:55
+ ± + ±
2 May
Monday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 2:21
MoonSet: 14:03
± ± + ±
3 May
Tuesday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 2:58
MoonSet: 15:14
± + +
4 May
Wednesday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 3:36
MoonSet: 16:27
+ + +
5 May
Thursday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 4:14
MoonSet: 17:41
+ + +
6 May
Friday
Moon Phase: New Moon
MoonRise: 4:56
MoonSet: 18:54
+ + ±
7 May
Saturday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 5:41
MoonSet: 20:05
+ + ±
8 May
Sunday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 6:31
MoonSet: 21:12
+ + + ±
9 May
Monday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 7:26
MoonSet: 22:12
+ + ±
10 May
Tuesday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 8:24
MoonSet: 23:05
± ± + +
11 May
Wednesday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 9:25
MoonSet: 23:51
± + +
12 May
Thursday
Moon Phase: Waxing Crescent
MoonRise: 10:26
MoonSet: 0:00
± + + +
13 May
Friday
Moon Phase: First Quarter
MoonRise: 11:26
MoonSet: 0:30
± + + ±
14 May
Saturday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 12:25
MoonSet: 1:06
± ± ± ±
15 May
Sunday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 13:23
MoonSet: 1:38
+ ± ±
16 May
Monday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 14:19
MoonSet: 2:07
+ + ± ±
17 May
Tuesday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 15:15
MoonSet: 2:36
± + ± +
18 May
Wednesday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 16:11
MoonSet: 3:05
± ± +
19 May
Thursday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 17:07
MoonSet: 3:35
± + ± +
20 May
Friday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 18:03
MoonSet: 4:06
+ + ± ±
21 May
Saturday
Moon Phase: Waxing Gibbous
MoonRise: 18:59
MoonSet: 4:41
+ ± ±
22 May
Sunday
Moon Phase: Full Moon
MoonRise: 19:54
MoonSet: 5:20
+ ± ±
23 May
Monday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 20:46
MoonSet: 6:03
+ ± + ±
24 May
Tuesday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 21:36
MoonSet: 6:51
+ + + +
25 May
Wednesday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 22:22
MoonSet: 7:44
± + +
26 May
Thursday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 23:05
MoonSet: 8:40
± + +
27 May
Friday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 23:45
MoonSet: 9:41
+ ± + ±
28 May
Saturday
Moon Phase: Waning Gibbous
MoonRise: 0:00
MoonSet: 10:44
+ + + ±
29 May
Sunday
Moon Phase: Third Quarter
MoonRise: 0:22
MoonSet: 11:50
± + + ±
30 May
Monday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 0:57
MoonSet: 12:57
± + ±
31 May
Tuesday
Moon Phase: Waning Crescent
MoonRise: 1:33
MoonSet: 14:06
± + +

Wedding Moon Calendar 2016